DỊCH VỤ MARKETING

Không chỉ đơn thuần là lập Media Plan cho chiến dịch, điều đặc biệt là VP Dịch Vụ Việt – Cam áp dụng sự vượt trội về nghiên cứu thị trường để phân tích rất kỹ đối thủ cạnh tranh, Ngụ ý ngầm hiểu của khách hàng để xác địch phân khúc khách hàng cũng như định lượng khối lượng của thị trường cho sản phẩm và dịch vụ. Hơn nữa, sự sáng tạo vượt trội sẽ giúp VP Dịch Vụ Việt- Cam sáng tạo ra thông điệp truyền thông tốt và tạo ra những kịch bản truyền thông (Story telling) lan truyền (Viral) để giảm chi phí của doanh nghiệp. Thế mạnh của VP Dịch Vụ Việt- Cam còn là sự tích hợp kênh media chuẩn xác và đầy technical giúp cho kế hoạch Online marketing hoàn hảo với chi phí kiểm soát luôn là tối ưu nhất cho doanh nghiệp.